Tekniskkommitté

Val av Tekniskkommitté
I detta Samfund går kvalitet före kvantitet.

De första 12 åren utser Disciplinnämnden Tekniska kommittén som i samråd sätter riktlinjer för
utvecklingen av sporten i Sverige. Därefter skall den Tekniska kommitténs utseende och form ha
skapats av disciplinnämnden. Detta för att utgöra en seriös och gedigen grund.

Tekniskkommitténs arbetsområde
Tekniska kommitténs uppgift är att sätta upp riktlinjer för:
• Utformning av graderingsmallar som medlemsklubbar har skyldighet att följa.
• Tävlingskommittén
• Domarkommittén