Tävlingskommitté

Val av tävlingskommitté
Tävlingskommitté skall bestå av 3 personer som utses av ordförande för 2 år. Tävlingskommittén
ansvarar för sparring och Poomsea tävlingar. Arbetsområdet är att ge tävlingslicens, samt ta emot
klagomål. En medlem av denna kommitté ska närvara i licensierade tävlingar.

Tävlingar
1. Detta Samfund undviker att följa den hektiska trend som råder inom Sveriges TKD, då
kvalitet är viktigare än kvantitet.
2. Enbart medlemmar som innehar rött bälte, motsvarande 3 Gup, samt har tränat i minst
tre år i följd får delta i sparring/Poomsea – tävlingar.
3. 3 Gup till 1 Dan räknas som nybörjare.
4. 2 – 4 Dan räknas som avancerad.
5. Varje år hålls 2 självkostnadstävlingar av vikt för antagandet av landslaget, samtidigt
ska det hållas 2 självkostnadsträningsläger.
6. Varje medlemsklubb får inte ha med mer än en deltagare per viktklass i tävlingarna.