Dopning

Dopningsbestämmelser

Svenska Taekwondo Samfund ska inte diskriminera personer som har medfött eller under livets gång får nedsatt kroppsfunktion. Därför tycker vi alla svenska medborgare, dock inga drogmissbrukare, som utövar denna sport har rätt att delta i samtliga aktiviteter om:

  • Det finns en långtgående medicinsk historia.
  • Personen i fråga anmäler långt i förväg.

Annars räknas det som dopning.

Under konstruktion