Svenska TKD Samfund

Svenska Taekwondo Samfund är en rikstäckande ideell sportorganisation med säte i Skarpnäck (Stockholm). Vi samarbetar med kommun, hos vilka våra medlemsföreningar är registrerad, och med skolan.

Vi följer de gamla traditionerna och normerna för Taekwondo utan att göra avkall på det fysiska. Träningen går mycket ut på att lära sig självkänsla och respekt för varandra, så mycket att man inte behöver använda våld i sig, utan för att skydda och hjälpa varandra.

Fokus i träningen ligger på personlig utveckling och självförsvar. Tävlandet befinner sig närmast på ett konstnärligt plan. Vår träning har dessutom lett till att våra medlemmar har visat förbättrade resultat i skolarbetet samt en ökad respekt för våra medmänniskor.

För oss är Taekwondo inte bara en konst i självförsvar, utan också ett kulturellt arv vi vill föra vidare för kommande generationer.

Vi, Svenska Taekwondo Samfund, anser att utvecklingen inom kampsport i Sverige har slagit fel, då i de nyare kampsporter jobbar aktivt för att dra ner motståndare och sedan sätta sig på denne och fortsätta slå tills han/hon inte kan röra sig. Vi både skäms och avskyr den trend kampsporten verkar följa och vill aktivt motverka den.

Dessa sporter är inga kampsporter, de utgör ett högst troligt aktivt hot mot samhället, samma samhälle vilket en kampsportare är skyldig att skydda.

Vi vill slå vakt om och bevara de idrottsliga och kulturella traditionerna inom den olympiska grenen, Taekwondo och ge samhällsmedborgarna, våra medmänniskor, valmöjligheten att träna enligt den ursprungliga Taekwondo’s värderingar.

Ursprungliga värderingar (hederskodex) i kampsporter, mer eller mindre, liknar Taekwondo’s filosofi om synen på ett sunt liv, varifrån följande är hämtat:

  1. Känsla av lojalitet och respekt till föräldrar, syskon, vänner och nation.
  2. Att vara modig i krig och stå för rådande etik och moral.
  3. Att praktisera etiska tankar och beslutsamhet i inlärning samt handlande.

När en kampsport förlorar sin själ så finns det ingen spärr som förhindrar utövarna att bli förövare. Om inga åtgärder vidtas, kommer utövarna av dessa sporter vara det verkliga hotet för sporten och inte minst det lilla samhälle de verkar i.


5 thoughts on “Svenska TKD Samfund

  1. Pingback: Stödmedlem… | Haninge Cardio Taekwondo

  2. Pingback: Stödmedlem… | Nynäshamn Cardio Taekwondo

  3. Pingback: Stödmedlem… | Skärholmen Cardio Taekwondo

  4. Pingback: https://processbuild48083.wixsite.com/sdehnkys

  5. Pingback: andere.strikingly.com

Lämna ett svar