Valberedning

Under konstruktion
3.9 Valberedning
1. I och med att ordförande, landslagstränare och kassör väljs direkt av alla medlemmar i
förseglat kuvert, finns det inget behov av valberedning.
2. Å andra sidan, väljs olika kommittéer av ordförande, då det är viktig för ordförande att
åtnjuta fullständig support och samtycke. Alla i den kretsen skall tro på ordförandens plan
samt leda arbetet vidare.
3. Att ta ansvar för revisionskommittén är en plikt för alla klubbar och medlemmar i
samfundet, som går runt i tur och ordning.
4. Revisorn är extern. Därmed är risken för ekonomisk korruption minimal.

3.8 Val av landslagstränare
1. Landslagstränare väljs för en period av 1 år i taget. Det finns dock inga begränsningar för
en person att bli omvald upprepade gånger som landslagstränare.
2. Landslagstränare väljs av klubbordförandena (dock inte sig själva) som vars röst i
förseglade brev sänds till Samfundet. Alla förseglade förslag skall vara insamlade under
januari månad varje år. Under årsmötet skall alla medlemmar gemensamt öppna förslagen
och få rösta om, om omröstning krävs.
3. Vice landslagstränare blir den person som kommer 2.a i framröstningen.
4. Den person som väljs som landslagstränare ska inom en månad komma in med skriftligt
förslag på träningsuppsättning för hela året. Om detta inte efter följs går automatiskt
landslagstränarposten över till vice landslagstränare3.
5. Landslagstränaren kan på giltiga grunder avsättas av ordförande om dennes förslag på
träningsuppsättning inte är gediget samt den valda landslagstränaren inte vill följa
ordförandes rekommendationer på förbättringar. I sådant fall är ordförande skyldig att
presentera sina synpunkter skriftligt till alla Samfundsmedlemmar även förslag på
förbättringar. Därmed får ordförande utse en ny landslagstränare, i samråd med
disciplinnämnden (vanligtvis går posten till den som upptar 2:a platsen i framröstningen
på årsmötet).

 Tillbaka till Styrelse