Ordförande

Ordförande:
Thomas Kennet Gustafsson, 076-316 75 75, thomas@taekwondon.se

i. Ordförandes arbetsområde

Ordförande är skyldig att inom en månad efter valet skriftligt meddela alla Samfundsmedlemmar om de tilltänkta korta/långa tidsplaner, samt presentera de tilltänka kommittémedlemmarna. Detta är ordförandens första och viktigaste uppgift. OM detta ej efterföljs går ordförande posten automatiskt över till den person som kom tvåa i omröstningen.

  • Val av domarkommitté.
  • Val av tävlingskommitté.
  • Inval av nya klubbar/föreningar.
  • Upprätthålla transparens i organisationen.
  • Se till att Tekniska kommitténs riktlinjer efterlevs.
  • Förbereder för nästa val.

Tillbaka till styrelse