Sekreterare

3.4 Val av sekreterare

Kansli anställer en sekreterare. Arbetsuppgifter för denne är att jobba i nära kontakt med ordförande och ansvarar för administration.

Tillbaka till styrelse