Dommarkommitté

Val av domarkommitté
Domarkommittén skall bestå av 2 kunniga personer som väljs av ordförande för 2 år.
Arbetsuppgifter är att ansvara för domarutbildning i Sparring och Poomsea, samt se till att
licenserade tävlingar får adekvata domare.