Graderingskompendiet

Du kan ladda ner graderingskompendiet som en pdf-fil: Graderingsregler
Eller läsa det nedan:

Viktiga informationer

Samfundets regler

 • Vid missbruk av Taekwondo tekniker och kunskaper utanför träningen ska utövaren avstängas under en viss tid, eller för alltid, efter styrelsens beslut.
 • Vid upprepande missbruk av Taekwondo tekniker från utövarna av en och samma klubb/förening, avstängs klubben/föreningen under en viss tid, eller för alltid ur samfundet, efter disciplinnämndens beslut.

Grundsats av Taekwondo

 • Artighet
 • Hederlighet
 • Uthållighet
 • Självkontroll
 • Okuvlig anda

Taekwondo elevens ed

 1. Jag skall följa Taekwondo’s grundsatser.
 2. Jag skall respektera instruktören och senior eleverna.
 3. Jag skall aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall bli förespråkare för rättvisa.
 5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare omvärld.

Brottsbalkens kapitel 24.§1

Gärningen som någon begår i nödvärn skall icke medföra ansvar. I nödvärn handlar den som egendom.

 1. Avvärja en påbörjat eller överhängande brottslings angrepp på person eller egendom.
 2. Betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återges på bar gärning.
 3. Hindra någon att olovligen intränga i ett rum, hus, gård eller fartyg eller från rum, hus, gård eller fartyg avlägsna någon som inträngt olovligen eller är bostad eljest vägrar att på tillsägelse lämna denna.

Nedanstående villkor MÅSTE vara uppfyllda för att RÄTT TILL NÖDVÄRN skall anses vara befogat:

 1. Det ska föreligga ett angrepp.
 2. Det skall vara aktuellt.
 3. Försvaret skall vara nödvändigt.

Taekwondo elevens attityd

Elevernas attityd är en väldigt viktig del av träningen. För att uppnå harmoni med andra elever och instruktörer måste dessa riktlinjer beaktas och följas.

 1. Eleven ska ha en ärlig mening med Tae Kwon Do. Denne får inte under några omständigheter använda Taekwondo tekniker utan giltig skäl.
 2. Eleven ska ha höga mål med Taekwondo träningen och ska kunna lära ut Tae Kwon Do till andra.
 3. Eleven måste visa mognad, vara föredöme och visa sportmanna anda.
 4. Eleven måste lyda instruktörens anvisningar, oavsett vilken situation man än är. Problem löses lugnt och harmoniskt.
 5. Eleven får varken vara högmodig eller självbelåten.
 6. Eleven får inte förlora förtroendet för träningshallen, instruktören eller tränings kamraterna.
 7. Eleven ska, föregå med gott exempel i de sociala sammankomsterna.
 8. Eleven ska ha som mål att visa mod.
 9. Eleven ska alltid ha kontroll över kropp och själ (anda).

Vänskap

Att veta hur man uppskattar vänlighet och att vara tacksam är viktigt.
Att vara mottaglig och även ge kommentarer på svaga punkter.
Den som bara säger att allt du gör är bra utan att kritisera, räknas inte som en riktig vän.

Vad är poomsae?

poomsae är försvar och attack i alla riktningar mot en inbillad person. Genom att öva försvarande och attackerande rörelse mot en inbillad motståndare, blir man skickligare på olika tekniker och rörelser än vad en vanlig sparringsmatch gör. poomsae gör att eleven ökar sin försvarsförmåga, kontrollerar andningen och styrkan, blir bekant med olika slags naturlig styrka utan tillhygge.

Målet med att lära sig poomsae

Varje poomsae representerar en teori som är skillnaden av en respektable Kinesisk karaktär. Målet med att träna poomsae är att lära sig försvar och attack tekniker, öva sparrings tekniker och speciella rörelse där eleven är i stånd att använda Tae Kwon Do, om det blir nödvändigt.

Effekten av att lära sig poomsae

När man tränar poomsae lär man sig att kontrollera andningen, bli smidig, koordinera sig åt olika riktningar och få balans. Eleven blir mer uthålligt och bekant med explosions artade styrka. Studerandet av poomsae gör att eleven får ökad självförtroende, mental styrka och psykisk kraft.

Grund regler för att lära sig poomsae

 1. Start ställningen för en poomsae är även slut ställningen i just den poomsae.
 2. Kroppen ska vara balanserade i rätt ställning och i rätt riktning.
 3. När man försvarar eller attackerar, måste placeringen av händer och fötter vara rätt.
 4. Hela rörelsen harmoniseras genom att börja och avsluta rörelsen och tekniken samtidigt.
 5. Kontrollera styrka och veta när flytande rörelser används likaså snabba tvära rörelser.
 6. Lägg noga märke till de olika hastigheterna i rörelserna och lär hur man ändrar de.
 7. Lär dig kontrollera andningen och när ni skriker, gör det kort men högt.
 8. Lär dig meningen med varje rörelse och träna alltid som om du skulle kunna använde de i verkligheten.

Namnet på olika poomsae (Tae Geuk) och vad de symboliserar/representerar

Namn (Tae Geuk) Symbol Representerar Rörelse
IL-Jang Keon Himmel & Sol 18 Poom
I-Jang Tae Pöl & Damm 18 Poom
Sam-Jang Ri Eld 20 Poom
Sa-Jang Jin Åska 20 Poom
Å-Jang Seon Vind 20 Poom
Juk-Jang Gam Vatten 23 Poom
Chil-Jang Gan Berg 23 Poom
Pall-Jang Gon Jord 24 Poom

Grader inom Tae Kwon Do

10-1 Gup Detta är nybörjar perioden.
1 – 3 Dan Detta är avancerade perioden.
4 – 6 Dan Innehavaren är nationell/internationell instruktör.
7 – 9 Dan Innehavaren är mästare och kan jämföras med en doktors grad.

 

Observera att 10-1 Gup är nybörjare perioden.
Observera att 1-3 Dan är avancerade perioden då innehavaren får undervisa på nationellt plan.
Observera att 4-6 Dan är mästare (instruktör) då innehavaren får undervisa även internationellt.
Observera att 7-9 Dan är stormästare (Grand Master).


10 & 9 Gup (Gul streck/ bälte)

Sparkar (Chagi)

1. Ap Chagi Framåt spark
2. Ap Dollyo Chagi Fram runt spark
3. Nearyo Chagi Neråtgående spark
4. Dollyo Chagi Runt spark
5. An Nearyo Chagi Neråtgående, inre spark
6. Bakkat Nearyo Chagi Neråtgående, yttre spark

 

Chagi Spark
Nearyo Neråtgående
Ap Framåt
Bakkat Yttre
Dollyo Runt
An Inre

Slag (Jireugi) Slag från midja

1. Jumeok Are Jireugi Knytnäve, underdel slag
2. Jumeok Momtong Jireugi Knytnäve, mittendel slag
3. Jumeok Olgul Jireugi Knytnäve, överdel slag
4. Jumeok Momtong Dubon Jireugi Knytnäve upprepande mittendel slag

 

Jireugi Knytnäveslag (från midja)
Olgul Överdel
Jumeok Knytnäve
Baro Motsatts
Are Underdel
Bande Samma sida
Momtong Mittendel
Dubon Upprepande

Blockering (Makki)

1. Are Makki Underdel blockering
2. Momtong An Makki Mittendel, inre blockering
3. Olgul Makki Överdel blockering

 

Makki Blockering

Ställning (Seogi)

1. Charyot Seogi Givakt ställning
2. Chombi Seogi Färdig ställning
3. Ap Seogi Framåt ställning
4. Ap Koobi Seogi Fram, lång ställning
5. Joochoom Seogi Ridande ställning
Seogi Ställning
Ap Koobi Framåt böj
Charyot Givakt
Joochoom Ridande
Chombi Färdig

poomsae

Tae Geuk Il Jang


8 & 7 Gup (Grön streck/bälte)

Spark (Chagi)

1. Bande Dollyo Chagi Motsats runt spark
2. Yeop Chagi Sid spark
3. Dwit Chagi Bakåt spark
4. Ap Milgi Knuff spark
5. *Diro Dora (Fillipini) Ap Dollyo Chagi Snurr fram runt spark
6. *Diro Dora (Fillipini) Dollyo Chagi Snurr runt spark
7. *Diro Dora (Fillipini) Nearyo Chagi Snurr neråtgående spark

 

Yeop Sidan Dwit Bakåt Diro Dorra Vänd om Milgi Knuff

Slag (Chigi) Kast slag

1. *Sonnal Chigi
(Hann Sonnal Olgul An Chigi)
Knivhand slag
2. *Sonnal Upeo Chigi Knivhand flathand ner slag
3. *Sonnal Dung Chigi Bak knivhand slag

 

Chigi Kast slag
Sonnal Knivhand
Sonnal Dung Bak knivhand
Upeo Flathand ner

Blockering (Makki)

1. Momtong Bakkat Makki Mittendel, yttre blockering
2. Momtong Yeop Makki
(An Palmok/Bakkat Palmok)
Mittendel, sida blockering
(Inre/Yttre)
3. Are Yeop Makki Underdel, sida blockering
4. *Geodro Sonnal Momtong makki Kniv hand mittendel vakt blockering
5. *Hann Sonnal Momtong Bakkat Makki En knivhand mittendel blockering

 

Yeop Sidan
Palmok Handled
An Palmok Inner sida av handled
Bakkat Palmok Yttre sida av handled
Geodro Vakt (hjälpande)
Hann En

Ställning (Seogi)

1. Moa Seogi Stäng ställning
2. Dwit Koobi Seogi L ställning

poomsae

Tae Geuk I Jang
* Tae Geuk Sam Jang

*Detta är för dem som vill gradera sig till 7:e Gup


6 & 5 Gup (Blå streck/bälte)

Spark (Chagi)

1. Gullyo Chagi
(Ap, Ap Dollyo, Dollyo, Nearyo, Yeop, Ap Milgi, Biteureo Chagi)
Ett steg framåt spark
2. Biteureo Chagi Fram sned, yttre spark
3. Mooreup Chigi Knä slag
4. *Momdollyo Bande Dollyo Chagi Snurr motsats runt spark
5. *Momdollyo Yeop Chagi Snurr Sid spark
6.* Momdollyo Dwit Chagi Snurr bakåt spark

 

Momdollyo Snurr runt
Biteureo Sned utåtgående
Mooreup Knä
Diwo Häl

Slag (Tzireugi)Spjut slag

1. Jebipom Mock Chigi Uppslukande nacke slag
2. Piyon Sonkeut Sewo Chireugi Vertikal fingertopp spjut slag
3. Dung Jumeok Olgul Ap Chigi Knog överdel slag
4. Me Jumeok Nearyo Chigi Knutten knivhand neråtgående slag

 

Chireugi Spjut slag
Mock Nacke
Piyon Sonkeut Fingertopp
Sewo Vertikal
Pallgup Armbåge

*Olika form av knytnäve slag (Jireugi)

Chi Jireugi Krock slag
Yeop Jireugi Sid slag
Dollyo Jireugi Runt slag
Digeut Jireugi Dubbel horisontalt slag
Dangyo Teok Jireugi Haka slag med blockering

 

Teok Haka

Blockering (Makki)

1. Geodro Bakkat Palmok Momtong Makki Bakre handled mittendel vakt block.
2. Geodro Bakkat Palmok Are Makki Bakre handled underdel vakt block.

 

Batang Son Flathand
Pallmock Handled
Hechyo Kil
Meh Jumeok Hammare

Ställning (Seogi)

Koa Seogi Kors ställning
Dwit Ap Seogi Liten L-ställning

poomsae

Tae Geuk Sa Jang
* Tae Geuk Oh Jang

* Detta är för dem som vill gradera sig till 5:e Gup

31 maj, 2012Permalink